Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Môn Họa

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Thư viện ảnh đẹp
người gửi edunet
Thư viện ảnh đẹp
06-28-2009 6,970 4,039
Vẽ ngay trên web paintweb-0.5-alpha.tar.gz
người gửi edunet
PaintWeb is a Web application which allows users to draw inside the Web browser, making use of the...
05-10-2009 5,563 2,312
268kB
Trang 1 trên 1 (2 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo