Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

e-Learning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository
người gửi edunet
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository Navigation Homepage Introduction to PCeL Patterns...
03-20-2010 4,098 2,320
7.7kB
Báo cáo đánh giá các sản phẩm eL...
người gửi edunet
LearnTechProducts2009.zip <!-- function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document;...
03-25-2009 4,602 2,255
3.7MB
144 Tips on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
144 Tips on Synchronous e-Learning synchtips-final.pdf
03-26-2009 3,874 3,525
3.5MB
Học sinh là trung tâm thời CNTT
người gửi edunet
Hình ảnh Học sinh là trung tâm thời CNTT, qtngoc
05-28-2009 8,478 5,115
91.1kB
eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ
người gửi edunet
02-01-2010 5,714 4,099
1.8MB
Một bài về U-Learning của ĐH Plymouth, UK
người gửi edunet
02-01-2010 12,974 12,818
380kB
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
người gửi qtngoc
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
06-17-2009 3,545 2,503
1.3MB
Một số tài liệu về SCORM của docebo
người gửi edunet
http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&op=docs&pi=5_4&folder=8 Jump to login...
07-19-2009 4,720 2,871
e Learning how to start (Docebo)
người gửi edunet
07-19-2009 4,949 8,330
475.5kB
eLearning eVolution
người gửi edunet
http://elluminate.edublogs.org/
07-19-2009 4,315 2,442
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
người gửi edunet
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
02-24-2010 4,315 6,774
1.3MB
eLearning strategy
người gửi edunet
100107strategy_ebooknew.pdf
03-26-2009 3,278 2,278
7.8MB
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
người gửi edunet
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools 121807_toolstips-f.pdf
03-26-2009 3,043 5,863
5.6MB
834 Tips for Successful Online Instruction
người gửi edunet
834 Tips for Successful Online Instruction guildtipsbook-final.pdf
03-26-2009 3,065 7,271
1.1MB
382 TIPS Selection LMS or LCMS
người gửi edunet
382 TIPS Selection LMS or LCMS lms-selectiontips-f.pdf
03-26-2009 2,998 3,110
1.5MB
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
người gửi edunet
339 TIPS Implementation LMS or LCMS lmstips-implementation.pdf
03-26-2009 3,231 4,852
438.5kB
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning synchbook.pdf
03-26-2009 3,079 2,743
7.5MB
Phần mềm xử lý âm thanh, audacity-win-1.2.6.exe
người gửi edunet
Phần mềm xử lý âm thanh, audacity Phiên bản win-unicode-1.2.6 chạy ổn định Mã...
05-06-2009 5,489 4,176
2.1MB
Làm video slide “hàng hiệu” HD
người gửi edunet
Làm video slide “hàng hiệu” HD (Dân trí) - Để tạo...
10-05-2009 12,769 5,864
34.7kB
Demo Builder dạy làm demo tương tác phần mềm
người gửi edunet
Demo Builder create interactive Flash demonstrations Our Rating: (Excellent) Demo Builder is a tool...
03-31-2010 5,178 3,261
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo