Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

e-Learning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Tutorial_LMS_users_2.ppt
người gửi edunet
03-05-2009 2,773 2,077
1MB
Tutorial_Teachingmate School_users.ppt
người gửi edunet
03-05-2009 2,990 2,147
3.7MB
Teaching Mate Authoring Tools tm.rar
người gửi edunet
03-05-2009 3,103 2,316
74.9MB
Lecture Maker: Multimedia Authoring Tool lm.rar
người gửi edunet
Đây là Công cụ soạn bài giảng điện tử multimedia
03-05-2009 4,110 3,139
48.8MB
Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng.
người gửi edunet
Adobe Presenter là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning rất tiiện và...
03-05-2009 106,774 78,493
51MB
Microsoft LCDS 2.2
người gửi edunet
Microsoft LCDS là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning. Miễn phí.
03-05-2009 5,091 5,146
49.6MB
Trang 3 trên 3 (46 mục) < Trước 1 2 3
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo