Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

e-Learning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Những khái niệm cơ bản liên quan tới tài...
người gửi edunet
Những khái niệm cơ bản liên quan tới tài nguyên giáo dục mở Đã...
03-22-2013 10,327 4,322
65.7kB
144 Tips on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
144 Tips on Synchronous e-Learning synchtips-final.pdf
03-26-2009 4,169 3,709
3.5MB
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
người gửi edunet
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools 121807_toolstips-f.pdf
03-26-2009 3,313 6,236
5.6MB
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
người gửi edunet
339 TIPS Implementation LMS or LCMS lmstips-implementation.pdf
03-26-2009 3,515 5,127
438.5kB
382 TIPS Selection LMS or LCMS
người gửi edunet
382 TIPS Selection LMS or LCMS lms-selectiontips-f.pdf
03-26-2009 3,285 3,374
1.5MB
834 Tips for Successful Online Instruction
người gửi edunet
834 Tips for Successful Online Instruction guildtipsbook-final.pdf
03-26-2009 3,335 7,383
1.1MB
Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng.
người gửi edunet
Adobe Presenter là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning rất tiiện và...
03-05-2009 107,041 78,647
51MB
Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng...
người gửi edunet
Tham khảo bài giảng toán soạn bằng Lecture Maker
04-29-2009 18,450 14,982
11.1MB
Báo cáo đánh giá các sản phẩm eL...
người gửi edunet
LearnTechProducts2009.zip <!-- function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document;...
03-25-2009 4,917 2,329
3.7MB
Daulsoft e-Learning solution.pdf
người gửi edunet
03-05-2009 2,909 2,313
1.9MB
Daulsoft ICT in Education(Vietnam).ppt
người gửi edunet
03-05-2009 3,567 2,925
7.1MB
Demo Builder dạy làm demo tương tác phần mềm
người gửi edunet
Demo Builder create interactive Flash demonstrations Our Rating: (Excellent) Demo Builder is a tool...
03-31-2010 5,463 3,468
Docebo is an Open Source e-Learning platform (LMS and LCMS...
người gửi edunet
Jump to login form Navigation area Language selection Top menu banners text text feedreader Page...
12-02-2009 4,703 2,621
e Learning how to start (Docebo)
người gửi edunet
07-19-2009 5,281 8,494
475.5kB
eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ
người gửi edunet
02-01-2010 6,016 4,276
1.8MB
eLearning eVolution
người gửi edunet
http://elluminate.edublogs.org/
07-19-2009 4,622 2,622
eLearning strategy
người gửi edunet
100107strategy_ebooknew.pdf
03-26-2009 3,541 2,392
7.8MB
eLearning: Tham khảo MOOC.CA rất tốt
người gửi edunet
Find Open Online Courses If you are looking for open online courses, please consult one of the sources...
03-09-2013 9,308 4,172
ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa...
người gửi edunet
ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí Mục...
03-09-2013 7,705 4,169
3.5kB
Học sinh là trung tâm thời CNTT
người gửi edunet
Hình ảnh Học sinh là trung tâm thời CNTT, qtngoc
05-28-2009 8,785 5,287
91.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo