Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

General - Các nguồn tài nguyên đại chúng

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
2. Bản dịch tiếng Anh có chỉnh sửa, QĐ 698 phê...
người gửi edunet
Đây là bản dịch Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
08-24-2009 20,083 7,175
77.5kB
Kho bài giảng đại học trực tuyến miễn phí của...
người gửi edunet
Kho bài giảng đại học trực tuyến miễn phí của 17 trường ĐH danh tiếng đóng...
09-21-2012 14,135 5,052
2.8kB
Tìm các câu trả lời trên mạng xã...
người gửi edunet
http://www.answers.com/vietnam
08-15-2009 2,950 4,143
Khan Academy: Nguồn học liệu rất hay video về giáo...
người gửi edunet
http://www.khanacademy.org/ Nguồn học liệu rất hay video về giáo dục Browse our library of...
10-26-2011 8,263 4,057
Hỗ trợ mở các tệp Office 2007 bằng những phiên...
người gửi admin
Bằng cách cài đặt gói tương thích, thêm vào Microsoft Office...
06-17-2009 4,107 2,768
38.6kB
Danh mục các phần mềm hữu ích cho giáo dục
người gửi edunet
Phương pháp: Hãy tìm kiếm trên Google theo tên phần mềm Assessment...
11-20-2009 9,529 2,735
32.1kB
http://www.user-guides.co.uk
người gửi edunet
|User's Guide's Owner's Instruction's Service Manual's|PDF|Download's|Driver's...
09-28-2009 3,902 1,844
63.5kB
Thư viện tài liệu hướng dẫn cho nhiều loại thiết bị...
người gửi edunet
Thư viện tài liệu hướng dẫn cho nhiều loại thiết bị 5 600 nhãn hiệu 1 400 000 hướng...
08-03-2009 4,685 1,795
Trang 1 trên 1 (8 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo