Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài nguyên

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,834 1,126
282.9kB
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,849 1,351
282.9kB
DeCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,751 7,782
177.6kB
DeCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 6,014 4,145
178.4kB
HdcCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,744 8,894
288.3kB
HdcCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 7,499 5,173
243.2kB
DaCtLi_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 4,158 3,491
144.9kB
DeCtLi_GDTHPT_M134.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,250 1,876
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M205.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,094 1,708
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M243.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,932 1,454
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M325.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,160 1,544
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M486.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,932 1,716
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,235 1,922
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,966 1,703
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,338 2,184
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,025 1,752
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,374 1,967
214.7kB
Trang 46 trên 46 (917 mục) « Đầu ... < Trước 42 43 44 45 46
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo