Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài nguyên

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtPhap_3N_M257.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,544 945
171.4kB
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,734 945
261.4kB
DeCtNga_3N_M236.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,605 944
181.6kB
DeCtPhap_3N_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,417 943
172.4kB
DeCtPhap_3N_M514.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,758 941
171.6kB
DeCtPhap_CNC_M683.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,592 941
173.7kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,619 939
211.5kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,624 936
212.4kB
DeCtNga_3N_M713.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,607 935
181.9kB
DeCtPhap_3N_M351.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,603 930
172.2kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,709 929
212.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,686 929
247.1kB
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,721 927
211.6kB
DeCtPhap_3N_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,436 927
172.2kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,637 926
173.8kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,615 925
211.2kB
DeCtNga_3N_M420.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,592 925
181.6kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,593 925
172.9kB
DeCtPhap_CNC_M864.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,010 924
174kB
DeCtNga_3N_M694.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,571 923
182kB
Trang 42 trên 46 (917 mục) « Đầu ... < Trước 40 41 42 43 44 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo