Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài nguyên

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtPhap_3N_M257.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,744 1,003
171.4kB
DeCtPhap_3N_M514.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,965 1,001
171.6kB
DeCtPhap_3N_M351.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,801 996
172.2kB
DeCtPhap_3N_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,617 996
172.4kB
DeCtPhap_CNC_M683.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,772 996
173.7kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,819 994
212.4kB
DeCtNga_3N_M236.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,790 994
181.6kB
DeCtPhap_CNC_M573.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,848 993
172.8kB
DeCtNga_3N_M713.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,797 992
181.9kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,803 992
211.5kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,800 991
247.1kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,905 990
212.1kB
DeCtPhap_3N_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,630 988
172.2kB
DeCtPhap_CNC_M864.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,117 987
174kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,714 984
172.9kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,807 983
211.2kB
DeCtNga_3N_M420.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,770 982
181.6kB
DeCtNhat_M146.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,956 982
212kB
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,927 981
211.6kB
DeCtPhap_CNC_M796.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,114 978
173.3kB
Trang 42 trên 46 (917 mục) « Đầu ... < Trước 40 41 42 43 44 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo