Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài nguyên

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,774 1,100
282.9kB
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,787 1,311
282.9kB
DeCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,685 7,754
177.6kB
DeCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 5,953 4,123
178.4kB
HdcCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,671 8,773
288.3kB
HdcCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 7,435 5,151
243.2kB
DaCtLi_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 4,096 3,469
144.9kB
DeCtLi_GDTHPT_M134.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,190 1,851
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M205.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,031 1,686
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M243.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,869 1,434
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M325.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,103 1,522
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M486.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,864 1,693
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,178 1,897
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,909 1,683
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,295 2,157
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 1,979 1,726
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,325 1,937
214.7kB
Trang 46 trên 46 (917 mục) « Đầu ... < Trước 42 43 44 45 46
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo