Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài nguyên

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M824.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,658 1,084
282kB
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,623 1,054
282.9kB
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,645 1,241
282.9kB
DeCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,509 7,685
177.6kB
DeCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 5,783 4,074
178.4kB
HdcCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,501 8,575
288.3kB
HdcCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 7,262 5,100
243.2kB
DaCtLi_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,941 3,428
144.9kB
DeCtLi_GDTHPT_M134.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,028 1,809
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M205.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,878 1,641
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M243.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,708 1,392
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M325.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,953 1,482
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M486.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,715 1,648
214.8kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,027 1,852
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,762 1,639
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,219 2,101
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 1,911 1,690
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,257 1,895
214.7kB
Trang 46 trên 46 (918 mục) « Đầu ... < Trước 42 43 44 45 46
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo