Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Anh

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,317 6,315
193.9kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,502 5,837
193.9kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,902 5,521
172.5kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,432 4,458
193.5kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,750 3,056
193.6kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,581 2,930
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,459 2,765
193.7kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo