Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

tài liệu audio

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Hướng dẫn kết nối điện thoại
người gửi edunet
Hướng dẫn kết nối điện thoại phục vụ họp qua đàm thoại
07-06-2009 5,662 5,077
1.2MB
Equipping Your Home Recording Studio
người gửi edunet
Equipping Your Home Recording Studio Tài liệu giới thiệu trang thiết bị ghi âm tại...
06-28-2009 3,889 2,676
4.8MB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo