Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,705 3,654
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,818 3,079
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,993 2,668
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,500 2,662
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,908 2,607
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,943 2,677
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,989 2,809
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,286 2,578
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,990 1,754
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,024 1,449
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,790 1,631
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,968 1,508
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,292 2,257
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,933 1,545
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,423 2,702
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,465 2,748
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo