Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,817 3,725
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,909 3,181
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,090 2,828
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,593 2,719
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,000 2,710
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,036 2,764
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,079 2,897
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,376 2,645
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,078 1,814
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,111 1,502
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,882 1,693
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,052 1,570
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,387 2,310
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,029 1,605
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,526 2,761
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,552 2,803
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo