Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,664 3,622
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,782 3,014
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,955 2,622
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,460 2,639
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,870 2,528
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,909 2,603
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,954 2,735
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,245 2,537
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,950 1,721
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,989 1,417
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,752 1,590
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,924 1,479
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,253 2,236
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,895 1,508
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,391 2,678
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,425 2,723
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo