Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,633 3,601
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,764 2,918
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,934 2,600
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,439 2,633
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,849 2,469
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,887 2,534
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,936 2,706
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,224 2,522
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,930 1,702
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,975 1,408
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,736 1,572
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,905 1,466
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,234 2,228
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,874 1,497
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,376 2,670
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,407 2,715
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo