Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,728 3,668
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,833 3,104
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,016 2,726
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,519 2,671
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,923 2,630
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,962 2,698
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,004 2,830
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,300 2,588
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,008 1,762
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,037 1,457
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,805 1,641
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,983 1,518
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,309 2,264
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,948 1,556
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,439 2,711
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,479 2,758
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo