Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,752 3,682
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,852 3,124
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,035 2,767
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,539 2,682
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,943 2,646
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,985 2,716
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,024 2,853
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,322 2,602
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,024 1,775
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,054 1,466
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,823 1,649
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,999 1,530
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,325 2,273
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,965 1,569
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,455 2,721
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,494 2,767
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo