Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,187 3,504
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,177 2,377
237.5kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,129 1,600
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,086 2,690
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,707 2,336
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,963 3,637
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,723 2,100
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,135 3,182
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,984 2,265
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,103 1,853
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,812 2,603
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,783 2,081
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,715 1,866
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,884 2,217
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,052 2,063
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,145 2,175
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo