Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,159 3,428
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,144 2,352
237.5kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,102 1,590
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,056 2,549
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,679 2,282
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,933 3,449
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,694 2,053
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,105 3,154
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,956 2,236
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,075 1,839
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,783 2,566
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,754 2,033
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,684 1,847
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,856 2,200
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,022 2,050
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,117 2,160
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo