Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,305 3,583
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,256 2,436
237.5kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,208 1,640
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,174 2,785
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,784 2,434
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,039 3,743
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,799 2,170
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,215 3,247
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,051 2,332
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,186 1,892
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,892 2,663
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,863 2,169
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,797 1,910
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,966 2,260
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,132 2,111
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,232 2,218
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo