Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,240 3,528
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,196 2,394
237.5kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,146 1,610
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,108 2,725
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,724 2,371
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,980 3,684
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,741 2,122
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,154 3,204
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,999 2,288
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,121 1,862
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,830 2,628
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,802 2,114
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,736 1,874
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,908 2,229
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,073 2,073
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,166 2,184
182.3kB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo