Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối C

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,119 3,333
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,145 1,733
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,007 1,513
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,113 4,249
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,192 1,933
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,280 2,110
188.3kB
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo