Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối C

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,033 3,238
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,059 1,695
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,923 1,475
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,034 4,144
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,111 1,886
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,191 2,012
188.3kB
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo