Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối C

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,203 4,302
226.1kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,202 3,424
199kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,367 2,173
188.3kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,293 1,982
250.1kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,222 1,783
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,110 1,564
162.3kB
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo