Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối C

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,124 1,891
250.1kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,043 4,164
226.1kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,048 3,246
199kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,206 2,026
188.3kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,936 1,479
162.3kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,079 1,700
176.1kB
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo