Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,811 14,496
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,942 7,078
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,219 3,367
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,822 2,548
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,336 2,484
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,519 2,423
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,213 2,342
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,355 2,357
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,298 2,320
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,428 2,294
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,066 2,221
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,932 2,121
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,946 2,007
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,786 1,930
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,817 1,952
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,991 1,997
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,743 1,921
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,900 2,010
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,981 1,983
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,990 2,065
211.5kB
Trang 1 trên 2 (32 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo