Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,951 14,578
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,071 7,148
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,350 3,446
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,932 2,632
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,445 2,564
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,643 2,492
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,329 2,420
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,478 2,443
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,414 2,400
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,545 2,379
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,193 2,300
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,048 2,195
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,068 2,084
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,899 2,003
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,919 2,026
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,116 2,072
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,868 1,991
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,011 2,083
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,103 2,054
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,098 2,135
211.5kB
Trang 1 trên 2 (32 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo