Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,909 14,557
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,034 7,135
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,313 3,431
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,906 2,614
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,417 2,546
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,612 2,479
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,298 2,398
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,443 2,421
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,382 2,376
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,516 2,348
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,160 2,279
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,020 2,178
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,032 2,066
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,873 1,982
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,898 2,006
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,085 2,051
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,835 1,976
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,987 2,065
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,073 2,035
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,069 2,118
211.5kB
Trang 1 trên 2 (32 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo