Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,251 1,195
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,051 1,084
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,914 1,065
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,708 2,274
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,273 2,249
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,539 2,029
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,238 1,591
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,864 2,344
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,901 3,936
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,044 2,520
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,130 1,867
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,269 2,754
199kB
Trang 2 trên 2 (32 mục) < Trước 1 2 | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo