Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Cao đẳng khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 20,029 14,623
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,143 7,195
182.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,901 3,936
209.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,419 3,487
292.2kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,269 2,754
199kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,997 2,670
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,512 2,609
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,712 2,533
146.4kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,044 2,520
210.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,543 2,479
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,403 2,460
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,487 2,437
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,614 2,415
197.1kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,864 2,344
210kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,262 2,337
196.4kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,708 2,274
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,273 2,249
209.8kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,114 2,235
145.5kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,162 2,175
211.5kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,082 2,124
211.1kB
Trang 1 trên 2 (32 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo