Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Các nguồn tài nguyên chung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Kho bài giảng đại học trực tuyến miễn phí của...
người gửi edunet
Kho bài giảng đại học trực tuyến miễn phí của 17 trường ĐH danh tiếng đóng...
09-21-2012 14,840 5,377
2.8kB
Khan Academy: Nguồn học liệu rất hay video về giáo...
người gửi edunet
http://www.khanacademy.org/ Nguồn học liệu rất hay video về giáo dục Browse our library of...
10-26-2011 8,714 4,302
Danh mục các phần mềm hữu ích cho giáo dục
người gửi edunet
Phương pháp: Hãy tìm kiếm trên Google theo tên phần mềm Assessment...
11-20-2009 10,249 3,003
32.1kB
http://www.user-guides.co.uk
người gửi edunet
|User's Guide's Owner's Instruction's Service Manual's|PDF|Download's|Driver's...
09-28-2009 4,349 2,067
63.5kB
Tìm các câu trả lời trên mạng xã...
người gửi edunet
http://www.answers.com/vietnam
08-15-2009 3,367 4,468
Thư viện tài liệu hướng dẫn cho nhiều loại thiết bị...
người gửi edunet
Thư viện tài liệu hướng dẫn cho nhiều loại thiết bị 5 600 nhãn hiệu 1 400 000 hướng...
08-03-2009 5,167 2,135
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo