Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Chuyển đổi định dạng

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
5 tiện ích chuyển đổi định dạng Video...
người gửi edunet
Thứ Ba, 29/09/2009 - 3:45 PM 5 tiện ích chuyển đổi định dạng Video miê...
09-29-2009 9,986 3,392
34kB
Related file formats and extensions
người gửi edunet
Related file formats and extensions Ext. Explanation .avi .avi files are a Microsoft video format...
02-19-2010 4,584 2,064
27.1kB
Công cụ chuyển đổi media 'made in Việt Nam'
người gửi edunet
Công cụ chuyển đổi media 'made in Việt Nam' Cập nhật lúc 07:44, Thứ Hai, 03...
05-07-2010 4,788 3,300
1kB
Total Video Converter chuyển đổi mọi định dạng video và...
người gửi edunet
Total Video Converter 3.71 (TVC) E.M. Total Video Converter là giải pháp toàn...
12-11-2011 12,248 6,504
16MB
Free Video Converter Chuyển đổi định dạng.
người gửi edunet
Tham khảo đầy đủ các phần mềm audio và video khác tại đây http://www...
03-01-2012 9,359 5,134
Bản quyền miễn phí phần mềm chuyển đổi định dạng file...
người gửi edunet
Bản quyền miễn phí phần mềm chuyển đổi định dạng file video mạnh mẽ (Dân trí...
02-15-2013 12,114 4,544
34.5kB
Tuyệt chiêu phóng lớn mà không làm...
người gửi edunet
Tuyệt chiêu phóng lớn mà không làm vỡ ảnh Thứ Bảy, 15/06/2013 09...
06-19-2013 6,331 3,497
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo