Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Danh mục phần mềm mã nguồn mở

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Các hệ thống phần mềm nguồn mở cho giáo dục
người gửi edunet
http://www.open4ed.com Home Solutions Support Download Order Contact Manage your Web site Open Source...
03-30-2010 11,459 3,915
12kB
Danh mục phần mềm mã nguồn mở hữu ích
người gửi edunet
Giáo viên, sinh viên, học sinh nên tải về đọc tham khảo Phần mềm mã...
11-05-2014 4,698 3,585
10.8MB
Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng...
người gửi edunet
Điều 5. Danh mục các sản phẩm phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng...
03-20-2010 20,615 3,657
30.1kB
Moodle
người gửi edunet
http://moodle.org/about/ About What is Moodle? Statistics Demonstration site News Recent news Security...
03-30-2010 28,870 2,917
Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver)
người gửi edunet
Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver) http://www.novell.com/products/teaming/ Xem...
03-20-2010 3,730 2,014
9.8kB
Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010
người gửi edunet
Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 Thông tư quy định về sử dụng phần mềm...
03-20-2010 6,605 3,882
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo