Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Daulsoft

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
LectureMaker2englishSetup phiên bản mới 9/4/2011
người gửi admin
Phiên bản mới nhất Lecture Maker
07-27-2011 29,605 21,353
79.8MB
Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng...
người gửi edunet
Tham khảo bài giảng toán soạn bằng Lecture Maker
04-29-2009 18,119 14,859
11.1MB
Hướng dẫn sử dụng LectureMaker (bài soạn bằng tiếng...
người gửi edunet4
CENTEA xin giới thiệu bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử LectureMaker...
04-16-2009 21,126 13,804
16.5MB
LectureMAKER User Guide.pdf
người gửi edunet
03-05-2009 4,974 5,254
2.8MB
TeachingMATE User Guide.pdf
người gửi edunet
03-05-2009 2,550 1,958
1.9MB
Microsoft PowerPoint - Clean board sheet.pdf
người gửi edunet
03-05-2009 2,822 2,325
2.4MB
Daulsoft e-Learning solution.pdf
người gửi edunet
03-05-2009 2,639 2,163
1.9MB
Daulsoft ICT in Education(Vietnam).ppt
người gửi edunet
03-05-2009 3,293 2,765
7.1MB
Tutorial_LMS_Admin.ppt
người gửi edunet
03-05-2009 2,722 1,981
2.9MB
Tutorial_LMS_users_2.ppt
người gửi edunet
03-05-2009 2,561 1,955
1MB
Tutorial_Teachingmate School_users.ppt
người gửi edunet
03-05-2009 2,762 2,027
3.7MB
Teaching Mate Authoring Tools tm.rar
người gửi edunet
03-05-2009 2,892 2,187
74.9MB
Lecture Maker: Multimedia Authoring Tool lm.rar
người gửi edunet
Đây là Công cụ soạn bài giảng điện tử multimedia
03-05-2009 3,879 3,024
48.8MB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo