Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
HdcCtDia_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 2,475 2,690
211.7kB
HdcCtDia_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,150 5,075
215.7kB
DeCtDia_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,258 2,067
161.4kB
DeCtDia_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,764 2,811
171.1kB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo