Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
HdcCtDia_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 2,627 2,773
211.7kB
HdcCtDia_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,313 5,153
215.7kB
DeCtDia_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,417 2,153
161.4kB
DeCtDia_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,922 2,900
171.1kB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo