Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Đức

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtDuc_M972.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,047 748
174.1kB
DeCtDuc_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,022 749
174.4kB
DeCtDuc_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,118 719
174.6kB
DeCtDuc_M723.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 1,928 711
174.6kB
DeCtDuc_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,021 706
174.7kB
DeCtDuc_M608.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,095 724
174.1kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,089 719
173.8kB
DeCtDuc_M419.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,237 710
174.8kB
DeCtDuc_M368.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,146 693
174.3kB
DeCtDuc_M275.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 1,981 746
174.7kB
DeCtDuc_M264.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 1,998 715
174.4kB
DeCtDuc_M173.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,121 722
174.4kB
DaCtDuc.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,022 744
144.3kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo