Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Đức

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtDuc_M972.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,304 825
174.1kB
DeCtDuc_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,344 823
174.4kB
DeCtDuc_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,410 803
174.6kB
DeCtDuc_M723.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,207 800
174.6kB
DeCtDuc_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,267 789
174.7kB
DeCtDuc_M608.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,384 790
174.1kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,360 846
173.8kB
DeCtDuc_M419.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,478 801
174.8kB
DeCtDuc_M368.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,405 792
174.3kB
DeCtDuc_M275.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,256 833
174.7kB
DeCtDuc_M264.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,290 798
174.4kB
DeCtDuc_M173.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,374 798
174.4kB
DaCtDuc.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,257 822
144.3kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo