Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nhật

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,776 940
211.6kB
DeCtNhat_M918.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,741 923
212.4kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,669 952
211.5kB
DeCtNhat_M735.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,619 960
211.1kB
DeCtNhat_M627.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,735 923
212.2kB
DeCtNhat_M576.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,467 891
212.6kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,761 946
212.1kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,667 940
211.2kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,676 950
212.4kB
DeCtNhat_M278.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,790 913
212.3kB
DeCtNhat_M195.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,706 984
212.9kB
DeCtNhat_M146.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,806 938
212kB
DaCtNhat.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,840 1,042
144.5kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo