Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lịch sử

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
HdcCtSu_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Lịch sử - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,824 3,454
200.1kB
DeCtSu_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Lịch sử - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,997 3,087
159.1kB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo