Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Toán

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
HdcCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 7,382 5,143
243.2kB
HdcCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,615 8,741
288.3kB
DeCtToan_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 5,901 4,112
178.4kB
DeCtToan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề chính thức môn Toán - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 8,629 7,740
177.6kB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo