Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,717 1,272
282.9kB
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,698 1,078
282.9kB
DeCtTrung_M824.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,732 1,104
282kB
DeCtTrung_M725.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,786 1,163
281.8kB
DeCtTrung_M718.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,635 1,088
281.4kB
DeCtTrung_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,810 1,273
282.7kB
DeCtTrung_M590.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,782 1,125
282.8kB
DeCtTrung_M472.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,788 1,184
281.6kB
DeCtTrung_M415.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,667 959
281.9kB
DeCtTrung_M386.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,453 1,024
281.8kB
DeCtTrung_M273.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,696 1,062
281.4kB
DeCtTrung_M137.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,589 1,156
282.1kB
DaCtTrung.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,654 1,029
144.6kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo