Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,884 1,383
282.9kB
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,872 1,142
282.9kB
DeCtTrung_M824.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,912 1,171
282kB
DeCtTrung_M725.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,965 1,236
281.8kB
DeCtTrung_M718.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,805 1,148
281.4kB
DeCtTrung_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,982 1,340
282.7kB
DeCtTrung_M590.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,958 1,192
282.8kB
DeCtTrung_M472.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,966 1,247
281.6kB
DeCtTrung_M415.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,842 1,020
281.9kB
DeCtTrung_M386.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,624 1,096
281.8kB
DeCtTrung_M273.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,869 1,132
281.4kB
DeCtTrung_M137.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,761 1,238
282.1kB
DaCtTrung.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,826 1,090
144.6kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo