Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtLi_GDTX_M941.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 4,214 2,903
183.5kB
DeCtLi_GDTX_M936.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,875 2,248
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M804.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,718 1,714
183.4kB
DeCtLi_GDTX_M759.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,728 1,360
184.2kB
DeCtLi_GDTX_M691.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,473 1,378
184kB
DeCtLi_GDTX_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,648 2,471
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M582.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,496 1,298
184kB
DeCtLi_GDTX_M497.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,554 1,333
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M485.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,695 1,347
184kB
DeCtLi_GDTX_M381.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,585 1,459
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M250.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,689 1,477
183.8kB
DeCtLi_GDTX_M126.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,010 1,656
183.4kB
DaCtLi_GDTX.pdf
người gửi admin
Đáp án môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 4,581 2,560
138.1kB
DeCtLi_GDTHPT_M975.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,037 2,950
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M923.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,668 2,411
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,254 1,892
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 1,907 1,687
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,214 2,098
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,759 1,636
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,023 1,849
214.6kB
Trang 1 trên 2 (26 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo