Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtLi_GDTX_M941.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 4,299 2,932
183.5kB
DeCtLi_GDTX_M936.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,955 2,278
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M804.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,808 1,793
183.4kB
DeCtLi_GDTX_M759.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,815 1,384
184.2kB
DeCtLi_GDTX_M691.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,554 1,401
184kB
DeCtLi_GDTX_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,727 2,686
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M582.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,575 1,319
184kB
DeCtLi_GDTX_M497.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,633 1,357
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M485.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,778 1,372
184kB
DeCtLi_GDTX_M381.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,664 1,483
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M250.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,772 1,501
183.8kB
DeCtLi_GDTX_M126.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,091 1,681
183.4kB
DaCtLi_GDTX.pdf
người gửi admin
Đáp án môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 4,682 2,586
138.1kB
DeCtLi_GDTHPT_M975.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,083 2,974
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M923.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,710 2,442
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,289 1,918
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 1,946 1,710
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,253 2,134
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,832 1,661
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,105 1,875
214.6kB
Trang 1 trên 2 (26 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo