Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtLi_GDTX_M941.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 4,462 2,990
183.5kB
DeCtLi_GDTX_M936.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,144 2,342
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M804.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,986 1,873
183.4kB
DeCtLi_GDTX_M759.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,982 1,440
184.2kB
DeCtLi_GDTX_M691.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,744 1,460
184kB
DeCtLi_GDTX_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,901 3,594
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M582.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,749 1,376
184kB
DeCtLi_GDTX_M497.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,820 1,419
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M485.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,949 1,445
184kB
DeCtLi_GDTX_M381.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,852 1,540
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M250.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,960 1,556
183.8kB
DeCtLi_GDTX_M126.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,271 1,739
183.4kB
DaCtLi_GDTX.pdf
người gửi admin
Đáp án môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 4,869 2,645
138.1kB
DeCtLi_GDTHPT_M975.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,215 3,033
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M923.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,835 2,493
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,394 1,977
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,048 1,761
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,374 2,198
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,005 1,716
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,273 1,945
214.6kB
Trang 1 trên 2 (26 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo