Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtLi_GDTX_M941.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 4,327 2,939
183.5kB
DeCtLi_GDTX_M936.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,980 2,288
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M804.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,839 1,816
183.4kB
DeCtLi_GDTX_M759.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,837 1,392
184.2kB
DeCtLi_GDTX_M691.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,582 1,409
184kB
DeCtLi_GDTX_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,755 3,038
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M582.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,605 1,327
184kB
DeCtLi_GDTX_M497.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,659 1,364
183.6kB
DeCtLi_GDTX_M485.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,803 1,379
184kB
DeCtLi_GDTX_M381.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,694 1,490
183.9kB
DeCtLi_GDTX_M250.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,799 1,509
183.8kB
DeCtLi_GDTX_M126.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,116 1,688
183.4kB
DaCtLi_GDTX.pdf
người gửi admin
Đáp án môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên
06-04-2009 4,718 2,593
138.1kB
DeCtLi_GDTHPT_M975.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,105 2,982
214.6kB
DeCtLi_GDTHPT_M923.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,731 2,452
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M819.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,309 1,928
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M709.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 1,960 1,719
214.7kB
DeCtLi_GDTHPT_M674.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,276 2,145
214.3kB
DeCtLi_GDTHPT_M617.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 2,860 1,670
214.4kB
DeCtLi_GDTHPT_M563.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Vật lý - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,131 1,886
214.6kB
Trang 1 trên 2 (26 mục) 1 2 Tiếp > | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo