Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Văn

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
HdcCtVan_GDTX.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Văn học - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 3,189 5,624
232.7kB
HdcCtVan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Hướng dẫn chấm thi môn Văn học - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,984 6,885
234.4kB
DeCtVan_GDTX.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Văn học - Giáo dục Thường xuyên
06-04-2009 2,839 2,482
173.8kB
DeCtVan_GDTHPT.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Văn học - Giáo dục Trung học phổ thông
06-04-2009 3,565 3,329
166.7kB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo