Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,758 6,168
243.1kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,892 6,020
305.7kB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo