Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa chỉ download các loại

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
SnapFiles: Kho phần mềm
người gửi edunet
» Today's updates » User's Choice » About us » Send Feedback »...
03-31-2010 7,511 3,241
34.5kB
Software for All
người gửi edunet
Software for All Software and Computer Tips for Everyone Entries | Comments Home Privacy Policy...
01-21-2010 4,164 2,041
Tải nhiều phần mềm qua LiberKey - To make your life easier...
người gửi edunet
Username Password Login Lost Password? No account yet? Register Identification LiberKey - To make...
10-29-2009 3,503 1,927
Địa chỉ tải nhiều phần mềm thông dụng
người gửi edunet
Login Download our FREE Update Checker and scan your PC for the latest software updates! Home [No...
09-26-2009 8,665 2,855
17.2kB
http://download.cnet.com/windows/
người gửi edunet
http://download.cnet.com/windows/
07-02-2009 3,899 1,716
http://download.com.vn/
người gửi edunet
http://download.com.vn/
07-02-2009 5,716 2,379
115kB
http://www.softpedia.com/
người gửi edunet
http://www.softpedia.com/
07-02-2009 2,942 1,621
website s4u
người gửi edunet
07-02-2009 2,673 1,310
Trang 1 trên 1 (8 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo