Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa chỉ download các loại

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Địa chỉ tải nhiều phần mềm thông dụng
người gửi edunet
Login Download our FREE Update Checker and scan your PC for the latest software updates! Home [No...
09-26-2009 8,670 2,861
17.2kB
http://download.cnet.com/windows/
người gửi edunet
http://download.cnet.com/windows/
07-02-2009 3,905 1,718
http://download.com.vn/
người gửi edunet
http://download.com.vn/
07-02-2009 5,726 2,388
115kB
http://www.softpedia.com/
người gửi edunet
http://www.softpedia.com/
07-02-2009 2,948 1,624
SnapFiles: Kho phần mềm
người gửi edunet
» Today's updates » User's Choice » About us » Send Feedback »...
03-31-2010 7,518 3,246
34.5kB
Software for All
người gửi edunet
Software for All Software and Computer Tips for Everyone Entries | Comments Home Privacy Policy...
01-21-2010 4,167 2,043
Tải nhiều phần mềm qua LiberKey - To make your life easier...
người gửi edunet
Username Password Login Lost Password? No account yet? Register Identification LiberKey - To make...
10-29-2009 3,513 1,931
website s4u
người gửi edunet
07-02-2009 2,679 1,313
Trang 1 trên 1 (8 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo