Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Đức khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,666 989
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,548 1,037
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,782 972
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,589 1,011
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,666 1,016
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,567 956
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,487 1,028
232.3kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo