Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Đức khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,502 1,034
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,583 961
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,680 1,020
232.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,606 1,017
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,795 976
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,560 1,042
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,681 997
232.1kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo