Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Đức

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,676 967
172.9kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,826 944
237kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,631 909
236.4kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,771 1,006
236.8kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,723 1,023
236.9kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,784 963
236.9kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,850 1,009
237.2kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo