Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu chung về eLearning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository
người gửi edunet
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository Navigation Homepage Introduction to PCeL Patterns...
03-20-2010 4,033 2,274
7.7kB
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
người gửi edunet
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
02-24-2010 4,245 6,716
1.3MB
eLearning eVolution
người gửi edunet
http://elluminate.edublogs.org/
07-19-2009 4,247 2,405
e Learning how to start (Docebo)
người gửi edunet
07-19-2009 4,878 8,288
475.5kB
Một số tài liệu về SCORM của docebo
người gửi edunet
http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&op=docs&pi=5_4&folder=8 Jump to login...
07-19-2009 4,661 2,824
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
người gửi qtngoc
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
06-17-2009 3,489 2,459
1.3MB
Học sinh là trung tâm thời CNTT
người gửi edunet
Hình ảnh Học sinh là trung tâm thời CNTT, qtngoc
05-28-2009 8,384 5,068
91.1kB
144 Tips on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
144 Tips on Synchronous e-Learning synchtips-final.pdf
03-26-2009 3,804 3,482
3.5MB
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning synchbook.pdf
03-26-2009 3,012 2,695
7.5MB
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
người gửi edunet
339 TIPS Implementation LMS or LCMS lmstips-implementation.pdf
03-26-2009 3,164 4,775
438.5kB
382 TIPS Selection LMS or LCMS
người gửi edunet
382 TIPS Selection LMS or LCMS lms-selectiontips-f.pdf
03-26-2009 2,934 3,046
1.5MB
834 Tips for Successful Online Instruction
người gửi edunet
834 Tips for Successful Online Instruction guildtipsbook-final.pdf
03-26-2009 2,998 7,233
1.1MB
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
người gửi edunet
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools 121807_toolstips-f.pdf
03-26-2009 2,973 5,768
5.6MB
eLearning strategy
người gửi edunet
100107strategy_ebooknew.pdf
03-26-2009 3,218 2,245
7.8MB
Báo cáo đánh giá các sản phẩm eL...
người gửi edunet
LearnTechProducts2009.zip <!-- function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document;...
03-25-2009 4,535 2,233
3.7MB
Trang 1 trên 1 (15 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo