Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu chung về eLearning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository
người gửi edunet
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository Navigation Homepage Introduction to PCeL Patterns...
03-20-2010 4,430 2,557
7.7kB
Báo cáo đánh giá các sản phẩm eL...
người gửi edunet
LearnTechProducts2009.zip <!-- function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document;...
03-25-2009 4,972 2,347
3.7MB
144 Tips on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
144 Tips on Synchronous e-Learning synchtips-final.pdf
03-26-2009 4,220 3,743
3.5MB
Học sinh là trung tâm thời CNTT
người gửi edunet
Hình ảnh Học sinh là trung tâm thời CNTT, qtngoc
05-28-2009 8,824 5,322
91.1kB
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
người gửi qtngoc
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
06-17-2009 3,830 2,712
1.3MB
Một số tài liệu về SCORM của docebo
người gửi edunet
http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&op=docs&pi=5_4&folder=8 Jump to login...
07-19-2009 5,131 3,114
e Learning how to start (Docebo)
người gửi edunet
07-19-2009 5,341 8,524
475.5kB
eLearning eVolution
người gửi edunet
http://elluminate.edublogs.org/
07-19-2009 4,675 2,653
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
người gửi edunet
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
02-24-2010 4,661 7,024
1.3MB
eLearning strategy
người gửi edunet
100107strategy_ebooknew.pdf
03-26-2009 3,594 2,424
7.8MB
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
người gửi edunet
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools 121807_toolstips-f.pdf
03-26-2009 3,357 6,272
5.6MB
834 Tips for Successful Online Instruction
người gửi edunet
834 Tips for Successful Online Instruction guildtipsbook-final.pdf
03-26-2009 3,381 7,476
1.1MB
382 TIPS Selection LMS or LCMS
người gửi edunet
382 TIPS Selection LMS or LCMS lms-selectiontips-f.pdf
03-26-2009 3,326 3,428
1.5MB
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
người gửi edunet
339 TIPS Implementation LMS or LCMS lmstips-implementation.pdf
03-26-2009 3,555 5,182
438.5kB
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning synchbook.pdf
03-26-2009 3,375 2,871
7.5MB
Trang 1 trên 1 (15 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo