Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu chung về eLearning

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
144 Tips on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
144 Tips on Synchronous e-Learning synchtips-final.pdf
03-26-2009 4,095 3,664
3.5MB
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
người gửi edunet
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools 121807_toolstips-f.pdf
03-26-2009 3,240 6,177
5.6MB
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
người gửi edunet
339 TIPS Implementation LMS or LCMS lmstips-implementation.pdf
03-26-2009 3,439 5,054
438.5kB
382 TIPS Selection LMS or LCMS
người gửi edunet
382 TIPS Selection LMS or LCMS lms-selectiontips-f.pdf
03-26-2009 3,206 3,310
1.5MB
834 Tips for Successful Online Instruction
người gửi edunet
834 Tips for Successful Online Instruction guildtipsbook-final.pdf
03-26-2009 3,269 7,346
1.1MB
Báo cáo đánh giá các sản phẩm eL...
người gửi edunet
LearnTechProducts2009.zip <!-- function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document;...
03-25-2009 4,834 2,302
3.7MB
e Learning how to start (Docebo)
người gửi edunet
07-19-2009 5,179 8,454
475.5kB
eLearning eVolution
người gửi edunet
http://elluminate.edublogs.org/
07-19-2009 4,531 2,574
eLearning strategy
người gửi edunet
100107strategy_ebooknew.pdf
03-26-2009 3,478 2,354
7.8MB
Học sinh là trung tâm thời CNTT
người gửi edunet
Hình ảnh Học sinh là trung tâm thời CNTT, qtngoc
05-28-2009 8,711 5,244
91.1kB
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
người gửi edunet
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
02-24-2010 4,538 6,932
1.3MB
Một số tài liệu về SCORM của docebo
người gửi edunet
http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&op=docs&pi=5_4&folder=8 Jump to login...
07-19-2009 4,961 3,016
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning
người gửi edunet
The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning synchbook.pdf
03-26-2009 3,267 2,819
7.5MB
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
người gửi qtngoc
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
06-17-2009 3,735 2,633
1.3MB
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository
người gửi edunet
The Person-Centered e-Learning Pattern Repository Navigation Homepage Introduction to PCeL Patterns...
03-20-2010 4,297 2,453
7.7kB
Trang 1 trên 1 (15 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo