Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sản phẩm eLearning khác

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Một bài về U-Learning của ĐH Plymouth, UK
người gửi edunet
02-01-2010 12,977 12,819
380kB
eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ
người gửi edunet
02-01-2010 5,715 4,100
1.8MB
Docebo is an Open Source e-Learning platform (LMS and LCMS...
người gửi edunet
Jump to login form Navigation area Language selection Top menu banners text text feedreader Page...
12-02-2009 4,364 2,413
Trang 1 trên 1 (3 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo