Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo dục ở các nước

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam
người gửi edunet
Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam
03-17-2010 11,299 5,732
1.4MB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo