Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Hoá khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,974 6,751
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,229 4,435
312.2kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,535 5,034
154.9kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,022 4,055
311.9kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,778 3,493
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,841 3,264
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,944 3,520
312.3kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo