Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hoá học

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,650 13,169
267.3kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,812 6,786
269.4kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,707 7,078
267kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,188 15,180
115.5kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,409 6,362
267.5kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,150 5,690
266.9kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,657 6,213
267.3kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo