Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hoá học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,443 8,434
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,647 5,426
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,479 5,979
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,644 5,944
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,477 5,318
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,528 8,311
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,799 8,075
146.4kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo