Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hoá học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,498 8,485
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,716 5,471
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,538 6,035
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,711 5,989
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,544 5,359
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,590 8,390
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,859 8,115
146.4kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo