Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Học liệu Địa lý

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Cơn bão số 14 Haiyan - sức mạnh huỷ diệt - tránh...
người gửi edunet
Cơn bão số 14 Haiyan là cơn bão được mệnh danh là cơ bão có...
11-22-2013 4,487 2,790
57.6kB
Pa-nô của giáo viên Hàn Quốc giảng về...
người gửi edunet
Giáo viên nên tham khảo cách trình bày báo cáo...
03-24-2009 6,482 4,327
820.4kB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo