Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Học liệu Sinh học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Sinh học: Vô vàn học liệu về cơ thể người
người gửi edunet
Rất nhiều và đủ các loại hình ảnh về cơ thể người, cả các video mô...
09-07-2009 10,969 6,451
Một số loài thú
người gửi edunet
06-20-2009 4,731 2,931
15.8kB
Một số loài chim đẹp, quý
người gửi edunet
06-20-2009 4,950 3,093
23.6kB
Một số loài thú đẹp và hiếm
người gửi edunet
06-20-2009 4,819 3,367
25.9kB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo