Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo viên Hàn Quốc trình bày

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Báo cáo của 1 giáo viên Hàn Quốc
người gửi edunet
elek2006.ppt là báo cáo của 1 giáo viên tiểu học Hàn Quốc...
03-24-2009 7,689 5,261
1.7MB
Nên xem: Giáo viên Hàn Quốc trình...
người gửi edunet
Đây là bộ 10 tấm panô do giáo viên các trường tiểu học và...
03-24-2009 6,392 4,272
6MB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo