Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Lý khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,312 9,258
315.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M357.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,614 4,795
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M136.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,467 5,138
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,626 9,083
155.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,801 4,694
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,216 3,740
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,423 4,127
315.6kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo