Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,226 15,969
288.2kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,714 5,749
288.3kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,204 5,007
288kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,391 5,679
290.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,448 13,795
115.7kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,046 4,876
288.5kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,310 4,775
288.9kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo