Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vật lý

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,242 15,984
288.2kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,728 5,756
288.3kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,215 5,018
288kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,405 5,684
290.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,464 13,802
115.7kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,059 4,887
288.5kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,322 4,784
288.9kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo